Değerli Dostlar,

Milletlerin tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Bu tarihî kırılma noktaları çoğu zaman müziğe ve şiire yüklenen duygularla nesilden nesle aktarılmıştır. 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan edeceğimiz bir marş yarışması hazırlayarak dünden aldığımız vatan ve millet sevgisini en iyi bestelerle gelecek nesillere aktarmak istiyoruz.

Milletlerin tarihine ve milli bilincine ilişkin hazırlanan marşlar ve ezgiler milli ruhu diri tutan en önemli kültürel unsurlar arasında yer alır. Milletçe ölüm kalım mücadelesi verdiğimiz yıllarda kaleme alınan İstiklal Marşı, istiklalimizin ve istikbalimizin simgesi haline gelmiştir.

29 Ekim 1923’te binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi ve gelişmesi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da “hiç şüphesiz” hız kesmeden devam edecektir. Mayası şiirlerle yoğrulmuş bizler de tüm bu gelişmelere yakından tanıklık etmekteyiz. Mirasına sahip çıkmaya gayret ettiğimiz bu topraklar “Şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neş’et ettiği” bereketli topraklardır. Bu topraklar Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Fuzuli, Nedim, Nabi, Erzurumlu Emrah, Baki, Şeyh Galip, Nef-i, Süleyman Çelebi, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy gibi nice söz üstadının yanı sıra Dede Efendi, Itri, Münir Nurettin Selçuk, Neşet Ertaş gibi beste üstadını da yetiştirerek tüm insanlığa armağan etmiştir. Edebiyatın incelikleri, döneme göre farklılıklar gösterse de onlar aynı kaynaktan beslendikleri için hep aynı manayı dile getirmişlerdir. Mısralarında aşkı, hüznü, kardeşliği çoğu zaman da vatan sevgisini dile getiren bu köklü geleneğin temsilcisi olan bizler de Cumhuriyetimizi bütün alanlarda olduğu gibi kültür ve sanatta da daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu projeyle özellikle şiir ve müzikte geleceğe anlamlı kültür hazinesi bırakacağımıza inanıyoruz.

Bu maksatla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tensip ve destekleriyle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı adına, milletimize armağan edeceğimiz bir marş yarışması hazırladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlelebet payidar kalacak” dediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci asrını dolduracağımız 2023 yılını şiirler ve marşlarla taçlandırmak istiyoruz.

Bu yarışmayla çocuklarımıza ve torunlarımıza atalarımızdan devraldığımız vatan sevgisini, bağımsızlık ve onurlu mücadele ruhunu aktarmayı arzu ediyoruz.


AHMET POYRAZ

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 100. YIL MARŞI YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık. Yarışma, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için kaleme alınan şiirlerden ve bestelenen marşlardan oluşan bir kültür hizmeti olacaktır.

Zor dönemlerde yaşanan milli duyguları ifade etmek ve bu duyguları geleceğe aktarmak amacıyla şiirler yazılmış besteler yapılmıştır. Çekmeköy Belediyesi, dünden bugüne ve bugünden yarına uzanan milli duyguları bir marş formunda besteleyerek halkımıza sunmak amacıyla bu yarışmayı organize etmektedir.

100. Yıl Marşı Yarışması iki kısımdan oluşmaktadır:

Şiir Yarışması

Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır.

Müzisyen, tarihçi, şair, yazar ve bestecilerden oluşan seçici kurulun değerlendireceği şiirler arasından seçilen eserler hem beste yarışması için söz olarak kullanılacak hem de özel bir şiir külliyatı olarak bir araya getirilecektir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize bir kültür hizmeti olarak armağan edilecektir.

Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.

ÖDÜLLERİMİZ

ÖN SEÇİCİ KURULUMUZ

SEÇİCİ KURULUMUZ

İsim listesi alfabetiktir.